Infiintare I.I. - Intreprindere individuala

Pret:  300.00  250.00 LEI
Comanda Tipareste
oferta Infiintare I.I. - Intreprindere individuala

 

I.I. – INTREPRINDEREA INDIVIDUALA

Ce este intreprinderea individuala sau I.I.?

Intreprinderea individuala, prescurtat I.I., este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica;

Avantajele organizarii ca si Intreprindere Individuala

- procedura de infiintare relativ simpla

- costuri de infiintare mai mici decat in cazul S.R.L –ului  

- cheltuieli de administrare sunt si ele mai mici decat in cazul unei societati comerciale

contabilitatea unui  mult simplificata

Diferenta dintre I.I. si P.F.A

Exista o singura diferenta intre P.F.A si I.I. Aceasta este prevazuta de OUG 44/2008 la art 27 al.3 si 4 si consta in faptul ca, in  caz de deces al persoanei,  Intreprinderea Individuala poate continua activitatea cu mostenitorii titularului, pe cand P.F.A isi inceteaza activitatea.

Denumirea Intreprinderii Individuale

Firma unui profesionist, titular al unei întreprinderi individuale, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma „Întreprindere individuală"

Cine poate desfasura activitati economice, ca I.I.

Pot desfăşura activităţi ca si intreprinzatori ai Intreprinderii Individuale,   persoanele fizice care:

- au împlinit vârsta de 18 ani

- nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;

- au un sediu profesional declarat

- declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii.

ntreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale este comerciant persoana fizica de la data inregistrarii sale in registrul comertului.

Ce activitati poate desfasura o Intreprindere Individuala ?

 O Intreprindere individuala poate desfasura oricare dintre activitatile reglementate de codul CAEN pentru acest tip de organizare, cu conditia sa fie calificat pentru desfasurarea acestei activitati.

 Cum se face dovada calificarii profesionale ?

Docada calificarii se face prin documente care atesta pregatirea sau experienta profesionala(diplome, certificate de absolvire, documente care atesta calificarea la locul de munca, documente care atesta vechimea in munca, etc) Aceste documente sunt necesare si obligatorii la inregistrarea in Registrul Comertului.

Pot fi si I.I. si salariat al altei firme ?

Da, o persoană poate cumula calitatea de titular al intreprinderii individuale  cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.

O Intreprindere Individuala poate avea angajati?

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 Intreprinderile Individuale pot angaja, în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de muncă.

Ce taxe trebuie sa platesc ca si Intreprindere Individuala?

Imozite si contributii obligatorii:

-       Impozitul pe venit

-       Contributii la sistemul de pensii CAS

-       Contributia la sanatate CASS

Contributii optionale:

-       Contributia la somaj, daca persoana fizica autorizata doreste sa beneficieze de somaj, la incheierea activitatii, spre exemplu

-       Contributia pentru concedii si indemnizatii, daca doreste sa beneficieze de indemnizatii pentru concediile medicale.

Acte necesare pentru inregistrare si autorizarea functionarii I.I.

- dovada privind disponibilitatea denumirii - o obtinem noi de la Registrul Comertului

- copie C.I.

-documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru - contract comodat, extras CF, contract de vanzare-cumparare, etc.- tehnoredactate de catre noi 

- specimen de semnatura al persoanei fizice titular al Intreprinderii Individuale - dat in fata notarului public

- declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 1 sau model 2, după caz)- redactata de catre noi

- documente care atesta pregatirea profesionala in domeniul in care se doreste desfasurarea activitatii ca Intreprindere Individuala - copie

-cererea tip  - completata de catre noi


Pret:  300.00  250.00 LEI
Comanda Tipareste

Comentarii

Produse asemanatoare

Alaturi de P.F.A, Intreprinderea individuala este cea mai simpla forma de desfasurare a unei activitati economice.

Infiintare I.I. - Intreprindere individuala
Pret:  300.00 LEI  250.00 LEI 
oferta Infiintare I.I. - Intreprindere individuala

Infiintare/desfiintare punct lucru
Pret:  300.00 LEI  250.00 LEI 
oferta Infiintare/desfiintare punct lucru

CONTACTEAZA-NE ACUM !


e-mail: infiintarifirmetimis@gmail.com

tel. 0723 107 110 


 


Ultimele cautari